Hittar du inte den tjänst du söker
så kontakta oss gärna

 

LIVS- OCH KARRIÄRPLANERING

Livs- och karriärplanering handlar ofta om att hitta balansen i livet. Det kan vara balans mellan arbete och fritid, eller att finna balans genom att utvecklas och hitta mening i arbetet. Lösningen är inte nödvändigtvis att söka nytt arbete eller klättra och göra karriär uppåt i företaget.

Hur kan vägen vidare se ut? Det kan vara nya arbetsuppgifter eller en ny tjänst. Vidareutbildning eller annan utveckling inom företaget. Studier eller kanske ett annat arbete utanför nuvarande arbetsgivare. Det viktiga är att komma vidare mot nya mål och ur en situation som inte är hållbar i längden.

LÄS IGENOM FÖLJANDE PÅSTÅENDEN OCH FUNDERA ÖVER VAR DU STÅR;

– Jag vill bli säkrare på vad jag behöver för att trivas och göra ett bra arbete.
– Jag vill bestämma nästa steg i mitt yrkesliv.
– Jag vill få klarhet i om jag ska stanna eller gå vidare.
– Jag vill ha bättre balans i mitt liv.
– Jag vill göra något åt min hälsa.
– Jag vill få ökad självinsikt och personlig utveckling.
– Jag vill få klarhet i om jag vill/kan förverkliga mina drömmar.

MENTORSKAP/ENSKILD HANDLEDNING

Konsult med egen ledarerfarenhet agerar samtalspartner för chefer och ledare runt frågor som rör chefsrollen, medarbetare och stöd i egen utveckling och förhållningssätt.

Livs- och karrriärplaneringsprogrammet är utvecklat, framtaget och utvärderat i samarbete med bland annat forskare från Linköpings Universitet och Arbetslivsinstitutet.

OUTPLACEMENT

Karriärväxling/Outplacement och övertalighet

Outplacement innebär för oss stöd i att komma vidare från nuvarande anställning, mot nytt arbete eller utbildning. Det kan vara vid övertalighet eller annan uppgörelse mellan företag och anställd.

Via vårt stora nätverk Arbetsgivarringen kan vi erbjuda prövotid inom helt nya yrkesområden. En kärnfråga är att synliggöra individens styrkor och drivkrafter. Med individuellt anpassade omställningsprogram gör vi det möjligt för varje individ att hitta ett nytt arbete som de tillgodoser kunskaper, erfarenheter, intressen och mål som personen har.

Vi har god kunskap om den aktuella arbetsmarknaden och kan matcha olika individers förutsättningar mot marknadens behov. Ett viktigt arbete är att ta fram en tydlig, slagkraftig CV. Vi hjälper även till med ansökningshandling och intervjuträning och vid behov kan den sökande få tillgång till arbetsrum med dator och internet.

JOBBCOACH

Du som behöver stöd att komma vidare och finna ett nytt arbete kan få hjälp av en av våra jobbcoacher. Vi erbjuder dig individuell karriärplanering och coachning i jobbsökarprocessen.

SÖKA JOBB

Du arbetar med ett strukturerat material och har ett personligt samtalsstöd i din arbetssökarprocess av våra erfarna konsulter. Vi stödjer dig i att få en slagkraftig CV och ansökan, intervjuträning samt genomgång av arbetsmarknaden och matchning av tjänster.

ANSÖKNINGSHANDLINGAR

Konkurrensen om de lediga jobben är ofta tuff med flera hundra sökande till en tjänst. Därför är det viktigt att har en bra ansökan som väcker intresse hos arbetsgivaren. Vi ger dig konkret hjälp i att ta fram en slagkraftig meritförteckning och personligt brev.

STUDIE- & YRKESVÄGLEDNING

I vårt föränderliga samhälle ökar behovet av kvalificerad studie- och yrkesvägledning för att bland annat motverka uppkomsten av kunskapsklyftor. Vi erbjuder studie och- yrkesvägledning för utveckling inom eller utanför företaget.

STARTA EGET

Vi erbjuder rådgivning och stöd i processen att starta eget företag. Vi går bl.a igenom din affärsidé. diskuterar din marknad, dina ekonomiska förutsättningar, lagar, försäkringar och formella krav. Vilken bolagsform som är mest fördelaktigt för dig.

 

REHABOMSTÄLLNING

Rehabomställning är ett program för medarbetare med sjukdomsbakgrund där samtliga rehabiliteringsmöjligheter inom nuvarande verksamhet är uttömda. Tjänsten anpassas utifrån varje individs aktuella situation och behov för att ge bästa förutsättningar till att finna ett nytt arbete eller studier. Programmet har följer samma struktur som outplacementprogrammet.

YRKESVÄGLEDNING

I vårt föränderliga samhälle ökar behovet av kvalificerad studie- och yrkesvägledning för att bland annat motverka uppkomsten av kunskapsklyftor. Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning för utveckling inom eller utanför företaget.

PERSONPROFILSANALYSER

Vi arbetar med personprofilanalyser som ett verktyg för ökad självkännedom och personlig utveckling. Det visar även hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas på ett konstruktivt sätt. Analyserna kan användas som hjälpmedel vid individuell handledning, yrkesvägledning, sammansättning av arbetsgrupper och organisationsutveckling.

LIVS- OCH KARRIÄRPLANERING

Livs- och karriärplanering handlar ofta om att hitta balansen i livet. Det kan vara balans mellan arbete och fritid, eller att finna balans genom att utvecklas och hitta mening i arbetet. Lösningen är inte nödvändigtvis att söka nytt arbete eller klättra och göra karriär uppåt i företaget.

Hur kan vägen vidare se ut? Det kan vara nya arbetsuppgifter eller en ny tjänst. Vidareutbildning eller annan utveckling inom företaget. Studier eller kanske ett annat arbete utanför nuvarande arbetsgivare. Det viktiga är att komma vidare mot nya mål och ur en situation som inte är hållbar i längden.

LÄS IGENOM FÖLJANDE PÅSTÅENDEN OCH FUNDERA ÖVER VAR DU STÅR;

– Jag vill bli säkrare på vad jag behöver för att trivas och göra ett bra arbete.
– Jag vill bestämma nästa steg i mitt yrkesliv.
– Jag vill få klarhet i om jag ska stanna eller gå vidare.
– Jag vill ha bättre balans i mitt liv.
– Jag vill göra något åt min hälsa.
– Jag vill få ökad självinsikt och personlig utveckling.
– Jag vill få klarhet i om jag vill/kan förverkliga mina drömmar.

MENTORSKAP/ENSKILD HANDLEDNING

Konsult med egen ledarerfarenhet agerar samtalspartner runt frågor som rör stöd i egen utveckling och förhållningssätt.

Livs- och karrriärplaneringsprogrammet är utvecklat, framtaget och utvärderat i samarbete med bland annat forskare från Linköpings Universitet och Arbetslivsinstitutet.

OUTPLACEMENT

Karriärväxling/Outplacement och övertalighet 

Outplacement innebär för oss stöd i att komma vidare från nuvarande anställning, mot nytt arbete eller utbildning. Det kan vara vid övertalighet eller annan uppgörelse mellan företag och anställd.

Via vårt stora nätverk Arbetsgivarringen kan vi erbjuda prövotid inom helt nya yrkesområden. En kärnfråga är att synliggöra individens styrkor och drivkrafter. Med individuellt anpassade omställningsprogram gör vi det möjligt för varje individ att hitta ett nytt arbete som de tillgodoser kunskaper, erfarenheter, intressen och mål som personen har.

Vi har god kunskap om den aktuella arbetsmarknaden och kan matcha olika individers förutsättningar mot marknadens behov. Ett viktigt arbete är att ta fram en tydlig, slagkraftig CV. Vi hjälper även till med ansökningshandling och intervjuträning och vid behov kan den sökande få tillgång till arbetsrum med dator och internet.

JOBBCOACH

Du som behöver stöd att komma vidare och finna ett nytt arbete kan få hjälp av en av våra jobbcoacher. Vi erbjuder dig individuell karriärplanering och coachning i jobbsökarprocessen.

SÖKA JOBB

Du arbetar med ett strukturerat material och har ett personligt samtalsstöd i din arbetssökarprocess av våra erfarna konsulter. Vi stödjer dig i att få en slagkraftig CV och ansökan, intervjuträning samt genomgång av arbetsmarknaden och matchning av tjänster.

ANSÖKNINGSHANDLINGAR

Konkurrensen om de lediga jobben är ofta tuff med flera hundra sökande till en tjänst. Därför är det viktigt att har en bra ansökan som väcker intresse hos arbetsgivaren. Vi ger dig konkret hjälp i att ta fram en slagkraftig meritförteckning och personligt brev.

STUDIE- & YRKESVÄGLEDNING

I vårt föränderliga samhälle ökar behovet av kvalificerad studie- och yrkesvägledning för att bland annat motverka uppkomsten av kunskapsklyftor. Vi erbjuder studie och- yrkesvägledning för utveckling inom eller utanför företaget.

STARTA EGET

Vi erbjuder rådgivning och stöd i processen att starta eget företag. Vi går bl.a igenom din affärsidé. diskuterar din marknad, dina ekonomiska förutsättningar, lagar, försäkringar och formella krav. Vilken bolagsform som är mest fördelaktigt för dig.

REHABOMSTÄLLNING

Rehabomställning är ett program för medarbetare med sjukdomsbakgrund där samtliga rehabiliteringsmöjligheter inom nuvarande verksamhet är uttömda. Tjänsten anpassas utifrån varje individs aktuella situation och behov för att ge bästa förutsättningar till att finna ett nytt arbete eller studier. Programmet har följer samma struktur som outplacementprogrammet.

YRKESVÄGLEDNING

I vårt föränderliga samhälle ökar behovet av kvalificerad studie- och yrkesvägledning för att bland annat motverka uppkomsten av kunskapsklyftor. Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning för utveckling inom eller utanför företaget.

PERSONPROFILSANALYSER

Vi arbetar med personprofilanalyser som ett verktyg för ökad självkännedom och personlig utveckling. Det visar även hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas på ett konstruktivt sätt. Analyserna kan användas som hjälpmedel vid individuell handledning, yrkesvägledning, sammansättning av arbetsgrupper och organisationsutveckling.

LIVS- OCH KARRIÄRPLANERING FÖR CHEFER I GRUPP

Att utvecklas som chef genom ökad självinsikt och personlig utveckling, öka förståelsen för och kännedomen om Livs- och karriärplanering som verktyg för att utveckla medarbetare samt att få möjlighet till erfarenhetsutbyte med personer i samma arbetssituation.

KOMPETENSKARTLÄGGNING

Hur ser kompetensen ut i ert företag? Vilka har framtida ledarskaps- och utvecklingspotential? Med hjälp av en kompetenskartläggning av arbetsplatsen kan man upptäcka de områden som ännu behöver utvecklas och underlätta beslut om framtida mål och strategier.

Starck & Partner hjälper dig att kartlägga medarbetarnas utbildning, erfarenhet, färdigheter, egenskaper, värderingar, prioriteringar samt styrkor och utvecklingsmöjligheter.

STRESSPREVENTION

Allt fler upplever stress på dagens arbetsmarknad. Vi ger dig verktyg och handfasta metoder för att hantera din egen stress eller för att kunna hjälpa medarbetare som är stressade.

Att vara bra på stresshantering handlar om att kunna arbeta med sina tankemönster, avspänning, målbilder och fokusering. Det handlar också om att ha konkreta verktyg för att hantera belastningar, tidspress och höga krav från sig själv och/eller andra.

Vi gör en analys av den aktuella livssituationen som resulterar i konkreta mål för vad som behöver förändras.

Detta passar både individer som upplevt stress under längre perioder och de som känner tidiga signaler om en begynnande stressproblematik.

Stresshantering kan utföras individuellt eller i grupp.

KRISHANTERING

En kris kan uppkomma efter en olycka eller en svår händelse på arbetsplatsen som berör någon medarbetare. I samband med en kris kan det behövas professionellt stöd för att man ska förstå och psykiskt hantera situationen.

SOCIALT STÖD

Avser personliga problem/förhållanden som ej direkt kan kopplas till arbetet, men som kan påverka medarbetarens arbetsförmåga. Exempelvis skilsmässa, dödsfall, ekonomiska problem, familje- och barnrelaterade problem etc. Problemområdet identifieras via samtal med socionom och sedan arbetar vi tillsammans för att hitta den lösning som fungerar för medarbetaren för att ta sig ur sin situation.

SAMTALSSTÖD AV PSYKOLOG

Psykologsamtal ger möjlighet till stöd och reflektion sig själ och livs- och arbetssituation. Målet är att hitta verktyg att hantera problem som är relaterade till sig själv och arbetslivet. Tjänsten inleds med ett kartläggningssamtal med uppdragsgivare och medarbetare för komma fram till behov och omfattning stöd.

Samtalen leds av legitimerad psykolog med lång erfarenhet av arbetslivsfrågor och utgångspunkten ett lösningsinriktat fokus.

REHABILITERING

En människa som tappat tron på sig själv och sin förmåga behöver rehabilitering. Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att en person ska återfå sin arbetsförmåga.

För en lyckad rehabilitering är det fyra saker man bör tänka på: Tid, helhetssyn, kontinuitet och inflytande. Tidigt insatta rehabiliteringsåtgärder är grunden för lyckad rehabilitering. Rehabiliteringen måste vara sammanhållen och behovsanpassad. Personens totala situation måste beaktas, oavsett vilken sorts rehabilitering det handlar om. Därtill är det viktigt att det finns en kontinuitet i åtgärderna och att personen själv har inflytande över sin egen situation genom hela processen.

Hos oss på Starck & Partner innebär detta att vi behovsanpassar varje rehabiliteringsuppdrag utifrån medarbetarens och arbetsgivarens specifika förutsättningar. Varje uppdrag startar med en kartläggning avseende på utbildning, arbetslivserfarenhet, arbetshinder samt tidigare åtgärder. Därpå följer en vägledningsperiod där studiebesök samt arbetsprövning är moment som ofta ingår.

Under hela processen är konsulten på Starck & Partner samordnare för kontakterna med det övriga rehabiliteringsnätverket; Försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren.

STRESSPREVENTION

Allt fler upplever stress på dagens arbetsmarknad. Vi ger dig verktyg och handfasta metoder för att hantera din egen stress.

Att vara bra på stresshantering handlar om att kunna arbeta med sina tankemönster, avspänning, målbilder och fokusering. Det handlar också om att ha konkreta verktyg för att hantera belastningar, tidspress och höga krav från sig själv och/eller andra.

Vi gör en analys av den aktuella livssituationen som resulterar i konkreta mål för vad som behöver förändras.

Detta passar både individer som upplevt stress under längre perioder och de som känner tidiga signaler om en begynnande stressproblematik

KRISHANTERING

En kris kan uppkomma efter en olycka eller en svår händelse på arbetsplatsen som berör någon medarbetare. I samband med en kris kan det behövas professionellt stöd för att man ska förstå och psykiskt hantera situationen.

SAMTALSSTÖD AV PSYKOLOG

Psykologsamtal ger möjlighet till stöd och reflektion sig själ och livs- och arbetssituation. Målet är att hitta verktyg att hantera problem som är relaterade till sig själv och arbetslivet. Tjänsten inleds med ett kartläggningssamtal med uppdragsgivare och medarbetare för komma fram till behov och omfattning stöd.

Samtalen leds av legitimerad psykolog med lång erfarenhet av arbetslivsfrågor och utgångspunkten ett lösningsinriktat fokus.

REHABILITERING

En människa som tappat tron på sig själv och sin förmåga behöver rehabilitering. Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att en person ska återfå sin arbetsförmåga.

För en lyckad rehabilitering är det fyra saker man bör tänka på: Tid, helhetssyn, kontinuitet och inflytande. Tidigt insatta rehabiliteringsåtgärder är grunden för lyckad rehabilitering. Rehabiliteringen måste vara sammanhållen och behovsanpassad. Personens totala situation måste beaktas, oavsett vilken sorts rehabilitering det handlar om. Därtill är det viktigt att det finns en kontinuitet i åtgärderna och att personen själv har inflytande över sin egen situation genom hela processen.

Hos oss på Starck & Partner innebär detta att vi behovsanpassar varje rehabiliteringsuppdrag utifrån medarbetarens och arbetsgivarens specifika förutsättningar. Varje uppdrag startar med en kartläggning avseende på utbildning, arbetslivserfarenhet, arbetshinder samt tidigare åtgärder. Därpå följer en vägledningsperiod där studiebesök samt arbetsprövning är moment som ofta ingår.

Under hela processen är konsulten på Starck & Partner samordnare för kontakterna med det övriga rehabiliteringsnätverket; Försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren.

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖKARTLÄGGNING

Allra först diskuterar vi syftet med kartläggningen innan vi gemensamt bestämmer metod och tillvägagångssätt. Kartläggning av anställdas upplevelse av psykososociala arbetsmiljöfaktorer som arbetsengagemang, arbetsgemenskap, samarbete, stress, påverkansmöjligheter och riskfaktorer är områden som ingår.

I uppdraget ingår resultatanalys samt förslag på förbättringsåtgärder som kan komma att behöva genomföras.

Vid identifierade problem på arbetsplatsen eller i arbetsgrupper är det nödvändigt att göra en mer detaljerad kartläggning. Den görs med hjälp av intervjuer av medarbetare och arbetsledning.

Starck & Partner kan också erbjuda analys och åtgärdsförslag på redan genomförda arbetsmiljökartläggningar.

KARTLÄGGNING AV SJUKFRÅNVARO

Starck & Partner erbjuder systematisk kartläggning av personer som är lång- och korttidssjukskrivna i företaget. Därefter gör vi en bedömning utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Vi gör också en sammanställning där vi kommer med förslag till lösningar och åtgärder som är till nytta för både arbetsgivaren och de anställda.

ARBETSPSYKOLOGISKA UTREDNINGAR

En arbetspsykologisk utredning ger en helhetsbild av en persons förutsättningar för olika arbetsuppgifter, yrken och/eller utbildningar. Den kan användas vid karriärplanering, förändring av arbetsuppgifter och omställning i nytt yrke. Arbetspsykologisk utredning utförs av legitimerad arbetspsykolog.

CHEFSHANDLEDNING

Konsult med egen ledarerfarenhet agerar samtalspartner för chefer och ledare runt frågor som rör chefsrollen, medarbetare och stöd i egen utveckling och förhållningssätt.

HANDLEDNING AV MEDARBETARE

Handledning erbjuds till de personer som genomgått vår grundutbildning i rehabilitering av medarbetare med psykiska arbetshinder. Frågeställningar tagna ur deltagarnas verksamheter diskuteras i grupp under handledning av kursledarna.

LEDARUTVECKLINGSPROGRAM

Att leda är en stor utmaning. I dagens samhälle ställs allt mer krav på ledare och samtidigt är rollen allt tuffare. I våra ledarutvecklingsprogram fokuserar vi på: 

 • Att leda dig själv
 • Att leda andra
 • Att leda i en organisation

Du får insikter i hur du själv som individ fungerar och vi utgår från just din organisation för att bygga en utvecklingsprogram som är anpassat för just dig i den ledarroll du står i.

Starck & Partner arbetar utifrån det Transformerande Ledarskapet samt det Utvecklande Ledarskapet (vilket är en utveckling av föregående som idag forskas på inom försvarshögskolan).

Vår utgångspunkt i ledarutveckling är att chefer som kommer i coachning, grupputveckling, handledning mm är att ta utgångspunkt i tre beteendekategorier som utmålas i det transformerande ledarskapet:

 1. Att vara en rollmodell/förebild
 2. Att skapa gemensamma visioner
 3. Att utmana och ifrågasätta
 4. Att frigöra handlingskraft (se varje medarbetares behov och förmåga och bygga relationer som är genuina i sin omtanke)
 5. Att uppmuntra och synliggöra (i termer av social och verbal förstärkning som visat sig vara bättre prediktorer för att bibehålla och skapa motivation än mer instrumentella förstärkare)

 

Vi är säkra på att utveckla goda ledare bidrar till en ökad effektivitet och även trivsel i organisationen. För vår del är det viktigt att ledarskapsutvecklingen baserar sig på teorier med vetenskapligt stöd.

Vår utgångspunkt i vår syn på ledarutveckling är att ledarbeteenden inte kommer av sig själva, även om många kan ha goda förutsättningar. Vilka ledarbeteenden som tillhör framgångsrika beteenden har forskningen funnit i det transformerande ledarskapet och vidareutvecklingen genom det utvecklande ledarskapet och det känns för oss därför mycket naturligt att luta oss mot den forskning som ger mest stöd för vilket arbete vi inriktar oss på i våra insatser. Vi arbetar ständigt med utvärdering och målformulering i våra uppdrag.

 

LIVS- OCH KARRIÄRPLANERING FÖR CHEFER I GRUPP

Att utvecklas som chef genom ökad självinsikt och personlig utveckling, öka förståelsen för och kännedomen om Livs- och karriärplanering som verktyg för att utveckla medarbetare samt att få möjlighet till erfarenhetsutbyte med personer i samma arbetssituation.

GRUPPUTVECKLING/TEAMUTVECKLING

Stark & Partner arbetar utifrån IMGD som är en modell utformad av Susan Wheelan, en amerikansk forskare som har gott stöd i forskning. Modellen syftar till att generalisera utvecklingsstadier i olika typer av grupper. Wheelan menar att hennes forskningsresultat visar att utvecklingsstadier finns i alla grupper och att gruppers utveckling tenderar att likna varandra även om grupperna inte är inom samma verksamhet. Utifrån sin forskning definierar Wheelan fem olika stadier av grupputveckling:

Fas 1 Tillhörighet och trygghet Fas 2 Opposition och konflikt Fas 3 Tillit och struktur Fas 4 Arbete och produktivitet Fas 5 Avslut

I det nästsista stadiet ”Produktivitet och arbete” uppnår grupper den mognad som krävs för att arbeta som mest effektivt och uppnå högsta möjliga produktivitet. Här mår gruppen bra och trivs tillsammans. Gruppen har högt i tak och kommunikationen är god. Konflikter kan fortfarande dyka upp men löses ofta mycket fort. Hela processen anser Wheelan är förutsägbar, dvs. gruppers utveckling för att nå den fjärde och sista stadiet följer ett visst mönster.

Utifrån den forskning som är gjord har man funnit att tio områden är centrala att arbeta med i grupputveckling och så sker även i de grupper vi är inne i.

 • Mål
 • Roller
 • Ömsesidigt beroende
 • Ledarskap
 • Kommunikation och feedback
 • Diskussion, beslutsfattande och planering
 • Implementering och evaluering
 • Normer och individuella skillnader
 • Struktur
 • Samarbete och konflikthantering

 

Vilka delar som ingår i grupputvecklingen anpassas efter vilken fas som gruppen befinner sig i. Vi gör ofta en GDQ-mätning initialt för att få konkreta data på det som gruppen behöver arbeta med för att uppnå större effektivitet. GDQ står för Group Development Questionnaire och är ett välbeprövat instrument för att mäta gruppers samspel och ge direkt indikation på vilken fas i gruppens utveckling de befinner sig i. GDQ är normerat utifrån svenska grupper och har stark evidens.

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Arbete i ledningsgrupper på olika nivåer utgör en viktig del av den dagliga styrningen av en organisation. Att tillhöra en ledningsgrupp innebär ett stort ansvar för den helhet som gruppen ansvarar för. Det ställs stora krav på ledningsgruppmedlemmens förmåga att förstå hur resultat skapas via strategiska, taktiska och operationella beslut och åtgärder och hur dessa påverkar varandra. En effektiv ledningsgrupp kräver också att medlemmarna fungerar bra ihop samt att de har förmåga och struktur för att kommunicera och samarbeta väl.

I ledningsgruppsutvecklingen adresseras följande frågor:

 • Vilken funktion fyller ledningsgruppen?
 • Vad är vårt uppdrag?
 • Målsättning på kort och lång sikt.

 

När medarbetarskapet brister

Vi lägger upp utbildningen till era ledare kring frågeställningar såsom: Vad kan det vara som göra att medarbetare reagerar konstigt? Vad får jag säga och göra? Hur ska jag göra? Och har jag modet att agera?
Vi utgår från konstruerade men verkliga fall i organisationer och undersöker hur vi kan skapa förutsättningar för våra ledare att agera i komplexa situationer när medarbetarskapet brister.

Vilket ansvar har jag som ledare i att agera enligt de nya föreskrifterna enligt arbetsmiljöverket? Vad kan och får jag göra? Hur stärker jag mitt mod att våga agera i situationer där medarbetarskapet brister? Vilket ansvar har medarbetaren?

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att stärka ledarskapet i komplexa ärenden som är kopplade till ledaransvaret i de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Att via kunskap, fördjupade dialoger och träning skapa förutsättningar för ledarna att tryggt agera i situationer som idag upplevs utmanande.

Ledarna är efter utförd utbildning klara med en tydlig målsättning för det egna ledarskapet och för den kommande hantering av personer som av olika anledningar brister i sitt medarbetarskap.
Utbildningen utförs i skräddarsytt format efter era specifika utmaningar och på plats i er organisation utan våra eminenta seniora ledar- och organisationskonsulter och är en heldagsutbildning.

LÖSNINGSFOKUSERAD SAMTALSMETODIK

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill ha en praktisk och användbar samtalsmetod som fungerar i de flesta situationer där det är viktigt att nå fram till mottagaren och där samtalet ska leda framåt, till konstruktiva lösningar. Exempel på när du har nytta av metoden är i utvecklingssamtalet, lönesamtalet, i samtal där svåra eller känsliga saker tas upp eller när du ska ge feedback och återkoppling.

Metodiken kommer från USA och utgår från Positiv Psykologi och bygger på Systemteori. I samtalen ställer man många frågor och fokuserar på det friska, det som fungerar och önskade förändringar, vilket skapar motivation och hjälper er att ta er förbi låsningar, försvar och rädslor och komma fram till lösningar.

För att du ska upptäcka skillnaden i att samtala lösningsfokuserat får du under utbildningsdagarna träna mycket på metoden. Du får direkt användbara redskap som du kommer att ha nytta av i dina kommande samtal. Du kommer att upptäcka att det inte bara ger resultat – det är dessutom rolig.

KONFLIKTHANTERING

Utbildningen ger grundläggande konfliktkunskap, de redskap vi behöver för att förstå hur konflikter fungerar. Följande teman behandlas: vad konflikter är och vilka krafter som väcks i konfliktsituationer; hur arbetsplatskonflikter oftast har rötter på tre olika nivåer: individnivån, relationsnivån och systemnivån; konflikters beståndsdelar. Ansatser för att hantera konflikter, praktiska övningar. Strategier för att bygga robusta samarbetskulturer och att upprätthålla en väl fungerande verksamhet.

REHABILITERINGSPROCESSEN

Säkerställa att arbetsledare/chefer känner till de krav som myndigheter och andra intressenter ställer på hur organisationen handlägger sjukskrivningar. Klargöra och tydliggöra hur roller fördelas i organisationen beträffande ansvar och arbetsuppgifter inom området rehabilitering.

REHABILITERING AV MEDARBETARE MED PSYKISKA ARBETSHINDER

Var tredje långtidssjukskriven har en psykiatrisk diagnos som sjukskrivningsorsak. Målet med utbildningen är att förmedla grundläggande kunskap om bemötandet av personer med de vanligast förekommande psykiatriska diagnoserna.

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Utbildningen vänder sig till HR, fackliga organisationer och chefer som behöver ökad kunskap om de utmaningar som förändringsprojekt innebär.

Kommunikation, samtalsmetodik, förankring och förståelse för att hantera de reaktioner som uppstår i förändringsprocesser är viktiga kunskaper för att kunna leda sig själv och andra i en förändring.

KUNDANPASSADE UTBILDNINGAR

Starck & Partner har mycket god erfarenhet av att anpassa utbildningar utifrån kunders särskilda behov och önskemål.

Kontakta oss för ett möte där vi går igenom dina behov för att sedan kunna lämna dig ett konkret förslag.