SVERIGES STÖRSTA ARBETSGIVARRING

Starck & Partner har byggt upp Sveriges största Arbetsgivarring och samarbetar i dag med över femtio företag och organisationer. Tillsammans har medlemsföretagen cirka 140 000 anställda. Starck & Partners uppgift är att verka som spindeln i nätet och skapa förutsättningar för ett gott samarbete företagen emellan.

VAD ÄR EN ARBETSGIVARRING?

En arbetsgivarring är ett nätverk bestående av företag som samarbetar för att lösa frågor kring olika omställningsprocesser för organisationens anställda. Det kan gälla yrkesinriktad rehabilitering, övertalighet, omställning och andra mjuka personalfrågor. Via samarbetet kan företagen erbjuda sina anställda praktik- och arbetsprövningsplatser samt studiebesök i andra miljöer.

SÅ HÄR FUNGERAR DET:

• Medlemsföretagen träffas regelbundet och utbyter kunskaper och erfarenheter inom området personal och HR. Träffarna administreras av Starck & Partner.

• Medlemsföretagen har ett gemensamt engagemang för varandras anställda via Starck & Partner och öppnar dörrarna för varandra. De samlade företagens resurser som olikartade företagskulturer, arbetsmiljöer och yrkesroller, ökar möjligheterna för ett lyckat resultat.

Fördelar för alla:

Vi har mångårig erfarenhet av att vara ett stöd och rådgivande partner till personalavdelningar i samband med förändringar på arbetsplatser, det kan handla om omställning, outplacement eller rehabilitering. Starck & Partners konsulter kan genom sin kunskap ge förslag på konstruktiva åtgärder som bidrar till bästa möjliga lösning för både arbetsgivare och den anställde. Handledning och utbildning i samtalsmetodik är andra efterfrågade tjänster hos oss i samband med förändringsarbete på arbetsplatser.

När övertalighet eller sjukdom medför att en medlem behöver avsluta sin anställning är det viktigt att få stöd av en professionell konsult. Genom Starck & Partners goda kunskaper om arbetsmarknaden och nätverk finner vi i de flesta fall en lösning som är positiv för medlemmen. För oss är alla individer unika och möts alltid med stor respekt. En framgångsfaktor för oss är att arbeta med motiverande samtal och att lyfta fram den unika förmåga som varje individ har.

Under arbetets gång ger vi regelbunden information och stöd till dig som facklig företrädare och till din arbetsgivare.

De flesta av oss kan någon gång i yrkeslivet behöva hitta nya utmaningar, det kan bero på övertalighet, sjukdom eller önskan om att få prova något annat yrke.

Starck & Partner kan hjälpa dig vidare till ett nytt arbete. Du får en personlig kontaktperson som har kunskap om hur man går tillväga för att nå sina mål. Tillsammans tar vi fram en plan som bygger på dina erfarenheter, din kunskap och dina önskemål om framtiden. Därefter kommer din personliga kontaktperson att stötta dig på vägen till ett nytt arbete eller studier.

Vi vet att alla människor har unika styrkor och resurser som ibland behöver synliggöras, vi hjälper dig att lyfta fram dessa ännu tydligare.

Vårt nätverk i Arbetsgivarringen är en framtida möjlighet att komma vidare i arbetslivet.

Kommande aktiviteter

Kommande Ringmöten hösten 2017
Ringmöte 20 oktober – Tema: ”Framtidens företagshälsovård”

Årskonferens 24 november på Hotel Rival
Ett av våra affischnamn på årets årskonferens är hjärnforskaren KATARINA GOSPIC.
Katarina är utbildad läkare, forskare och fysiolog från Karolinska Institutet. Katarina har mer än tio års erfarenhet av hjärnforskning och hennes doktorsavhandling handlade om neuroekonomi, beslutsfattande och känsloreglering. Sedan flera år tillbaka driver hon företagen Grey Matters och Brainbow Labs där hon implementerar kunskap om hjärnan i näringslivet. Katarina Gospic är även författare till bästsäljande Välj rätt! En guide till bra beslut, Den sociala hjärnan, Neuroledarskap och Neurodesign. År 2013 var hon en av sommarpratarna i P1, och år 2015 var hon ett av de nya ansiktena i Stockholm Hall of Fame på Arlanda och 2016 utsågs hon till ”Supertalang” av Veckans Affärer.

Samtalsgrupper
Vi har haft två samtalsgrupper under våren där man delar tankar och idéer kring ett speciellt ämne. Höstens ämnen ser ut som följande. Vi är hos oss på Starck & Partner, Fleminggatan 38 och det pågår mellan 09:00-11:30

27 oktober ”Konsekvenskultur” – Hur skapar vi en tydlighet inom organisationen kring vad som förväntas av våra medarbetare och vad som händer när dessa mål inte nås.

8 december ”Hur får vi medarbetarna att stanna?”

Handledning i komplexa personalärenden
Vi kommer även att fortsätta med vår handledning i komplexa personalärenden. Vi är hos oss på Starck & Partner, Fleminggatan 38 och det pågår mellan 09:00-11:30
15 september
17 november

Glöm inte att anmäla er! anmalan@starckpartner.se

Våra medlemsföretag

Alla våra medlemsföretag i Arbetsgivarringen är också kunder hos oss.
Vi har också kunder som inte är med i Arbetsgivarringen.

1. Arbetsförmedlingen
2. Arbetsmiljöverket
3. Botkyrka Kommun
4. Bring Citymail
5. Danderyds sjukhus
6. DHL
7. DNEX Tryckerierna
8. Enköpings kommun
9. Ekerö kommun
10. Folksam
11. Folktandvården
12. Fresenius Kabi
13. Handelsbanken
14. Haninge kommun
15. HSB Stockholm
16. HSB Bostad
17. Huddinge kommun
18. Hyresgästföreningen
19. IKEA
20. Inspira Förskolor och skolor
21. Järfälla kommun
22. Karolinska Universitetssjukhuset
23. Konstfack
24. KTH
25. Lidingö stad
26. Locum AB
27. MSB, Myndigheten för samhällsberedskap
28. MTR Nordic
29. Nacka kommun
30. Norrtälje Kommun
31. Nykvarns kommun
32. Nynäshamns kommun
33. Riksarkivet
34. Riksutställningar
35. Sigtuna kommun
36. Statens Historiska museer
37. Statens Institutionsstyrelse
38. Salems kommun
39. Serviceförvaltningen, Stockholm Stad
40. SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde
41. Stockholms Hamnar
42. Strukton Rail AB
43. Sundbybergs stad
44. Systembolaget
45. Statens Institutionsstyrelse
46. Södermalms Stadsdelsförvaltning
47. Tekniska Museet
48. Trygg Hansa
49. Tyresö kommun
50. Täby Kommun
51. Värmdö kommun
52. Årsta Enskde Vantör Stadsdelsförvaltning
53. Österåkers kommun