SVERIGES STÖRSTA ARBETSGIVARRING

Starck & Partner har sedan 1997 byggt upp Sveriges största Arbetsgivarring och samarbetar i dag med över femtio företag och organisationer. Tillsammans har medlemsföretagen cirka 140 000 anställda. Starck & Partners uppgift är att verka som spindeln i nätet och skapa förutsättningar för ett gott samarbete företagen emellan.

VAD ÄR EN ARBETSGIVARRING?

En arbetsgivarring är ett nätverk bestående av företag som samarbetar för att lösa frågor kring olika omställningsprocesser för organisationens anställda. Det kan gälla yrkesinriktad rehabilitering, övertalighet, omställning och andra mjuka personalfrågor. Via samarbetet kan företagen erbjuda sina anställda praktik- och arbetsprövningsplatser samt studiebesök i andra miljöer.

SÅ HÄR FUNGERAR DET:

• Medlemsföretagen träffas regelbundet och utbyter kunskaper och erfarenheter inom området personal och HR. Träffarna administreras av Starck & Partner.

• Medlemsföretagen har ett gemensamt engagemang för varandras anställda via Starck & Partner och öppnar dörrarna för varandra. De samlade företagens resurser som olikartade företagskulturer, arbetsmiljöer och yrkesroller, ökar möjligheterna för ett lyckat resultat.

Fördelar för alla:

Vi har mångårig erfarenhet av att vara ett stöd och rådgivande partner till personalavdelningar i samband med förändringar på arbetsplatser, det kan handla om omställning, outplacement eller rehabilitering. Det kan även handla om förändringsledning, behov av interimslösningar eller grupp- och ledarutveckling.

Starck & Partners konsulter kan genom sin kunskap ge förslag på konstruktiva åtgärder som bidrar till bästa möjliga lösning för både arbetsgivare och medarbetare. Handledning och utbildning i samtalsmetodik är andra efterfrågade tjänster hos oss i samband med förändringsarbete på arbetsplatser.

När övertalighet eller sjukdom medför att en medlem behöver avsluta sin anställning är det viktigt att få stöd av en professionell konsult. Genom Starck & Partners goda kunskaper om arbetsmarknaden och nätverk finner vi i de flesta fall en lösning som är positiv för medlemmen. För oss är alla individer unika och möts alltid med stor respekt. En framgångsfaktor för oss är att arbeta med motiverande samtal och att lyfta fram den unika förmåga som varje individ har.

Under arbetets gång ger vi regelbunden information och stöd till dig som facklig företrädare och till din arbetsgivare.

De flesta av oss kan någon gång i yrkeslivet behöva hitta nya utmaningar, det kan bero på övertalighet, sjukdom eller önskan om att få prova något annat yrke.

Starck & Partner kan hjälpa dig vidare till ett nytt arbete. Du får en personlig kontaktperson som har kunskap om hur man går tillväga för att nå sina mål. Tillsammans tar vi fram en plan som bygger på dina erfarenheter, din kunskap och dina önskemål om framtiden. Därefter kommer din personliga kontaktperson att stötta dig på vägen till ett nytt arbete eller studier.

Vi vet att alla människor har unika styrkor och resurser som ibland behöver synliggöras, vi hjälper dig att lyfta fram dessa ännu tydligare.

Vårt nätverk i Arbetsgivarringen är en framtida möjlighet att komma vidare i arbetslivet.

Kommande aktiviteter

Kommande Ringmöten våren 2018

2/2 – Ringmöte – HRs utmaningar 2018
23/2 Extrainsatt Ringmöte – Sexuella trakasserier

13/4 – Ringmöte – Chefen en utsatt medarbetare (prel)
18/5 – Ringmöte – Införande av rehabiliterings- planen (prel)
7/9 – Ringmöte – Aktuell HR forskning (prel)
19/10 – Ringmöte – Internationellt HR-perspektiv (prel) Ringmötet hålls på engelska
23/11  – Årskonferens 2018

 

Glöm inte att anmäla er! anmalan@starckpartner.se

Våra medlemsföretag

Alla våra medlemsföretag i Arbetsgivarringen är också kunder hos oss.
Vi har också kunder som inte är med i Arbetsgivarringen.

 1. Arbetsförmedlingen
 2. Arbetsmiljöverket
 3. Botkyrka Kommun
 4. Bring Citymail
 5. Danderyds sjukhus
 6. DHL
 7. DNEX Tryckerierna
 8. Enköpings kommun
 9. Ekerö kommun
 10. Familjebostäder
 11. Folksam
 12. Folktandvården
 13. Fresenius Kabi
 14. Göteborgs Universitet
 15. Handelsbanken
 16. Haninge kommun
 17. HSB Stockholm
 18. HSB Bostad
 19. Huddinge kommun
 20. Hyresgästföreningen
 21. Infratek
 22. IKEA
 23. Järfälla kommun
 24. Kammarkollegiet
 25. Karolinska Universitetssjukhuset
 26. Konstfack
 27. KTH
 28. Lidingö stad
 29. Locum AB
 30. MSB, Myndigheten för samhällsberedska
 31. MTR Nordic
 32. Nacka kommun
 33. Norrtälje Kommun
 34. Nykvarns kommun
 35. Nynäshamns kommun
 36. Riksarkivet
 37. Sigtuna kommun
 38. Statens Historiska museer
 39. Statens Institutionsstyrelse
 40. Salems kommun
 41. SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde
 42. Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning
 43. Stockholms Hamnar
 44. Stockholms Stadsledningskontor
 45. Strukton Rail AB
 46. Sundbybergs stad
 47. Systembolaget
 48. Statens Institutionsstyrelse
 49. Södermalms Stadsdelsförvaltning
 50. Tekniska Museet
 51. Trygg Hansa
 52. Tyresö kommun
 53. Trollhättan Stad
 54. Värmdö kommun
 55. Årsta Enskde Vantör Stadsdelsförvaltning
 56. Österåkers kommun